Strefa wiedzy
Menu

FISE – Watch it!

Fundacja Inicjatyw Społeczno-ekonomicznych - Program Watch it!
fise
Problem

Do kooperacji organizacji pożytku publicznego (OPP) i branży reklamowej przy kampaniach społecznych dochodzi coraz częściej. Drugim elementem jest fakt, że decyzją KRRiT OPP mają możliwość uzyskania nieodpłatnego czasu antenowego na emisję swoich kampanii społecznych w programach Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia, cały czas niewielka ich liczba korzysta z takiej możliwości.

Jakie są tego przyczyny? Przede wszystkim, zarówno wiedza o tym, czym jest kampania społeczna, jak i o tym, jak taką kampanię zaplanować, nie należy do powszechnej. Kolejną barierą jest nieświadomość zasad korzystania z bezpłatnego czasu antenowego przez pracowników takich Organizacji. I wreszcie:  współpraca z OPP  wciąż za rzadko promowana jest wśród branży reklamowej, a jej dotychczasowy wizerunek – sztampowej, robionej z myślą o nagrodach branżowych i bezpłatnej, nie pomaga w zmianie tego stanu rzeczy.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/meltingpot/public_html/wp-content/themes/meltingpot2016/includes/sections/subpages/caseStudy/_sections.php on line 2
Wyzwanie

Przeprowadzenie wraz z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych dobrze skrojonych działań edukacyjnych. Z jednej strony, mieliśmy za zadanie przybliżenie pracownikom OPP wiedzy na temat realizacji kampanii społecznych, a z drugiej – zachęcenie agencji reklamowych do bliższego poznania OPP, ich sposobu myślenia oraz ich kluczowych potrzeb.

Proces

Celem procesu było stworzenie rozwiązań, które przyczynią się do ułatwienia współpracy pomiędzy agencjami reklamowymi a OPP. Sprawią, że kooperacja pomiędzy podmiotami będzie łatwiejsza, płynniejsza oraz przejrzystsza dla każdej ze stron. Ważnym elementem procesu była diagnoza potrzeb pracowników OPP i agencji marketingowych oraz identyfikacja głównych barier, których efektem było znalezienie wspólnego mianownika dla obu stron.

Rozwiązanie

Współpracując z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Eknomicznycn przy programie Watch It! staraliśmy się zaoferować jak najwięcej naszych kluczowych kompetencji – wiedzy merytorycznej w obszarze strategii marketingowej oraz doświadczenia na rynku agencyjnym. Przeprowadzilismy szereg warsztatów strategicznych z pracownikami FISE, którzy potem mogli wykorzystywać tę wiedzę przy okazji prowadzenia kilkudziesięciu spotkań edukacyjnych na terenie całej Polski przeznaczonych dla OPP i przedstawicieli banży reklamowej. Naszą wiedzę i rekomendacje zawarliśmy w bezpłatnej, dostępnej do pobrania w Internecie oraz w formie drukowanej broszurze informacyjnej, stanowiącej kompedium wiedzy dotyczącej zasad tworzenia kampanii społecznych, adresowanej zarówno do OPP, jak i pracowników agencji. Swoje merytorycznie wsparcie zapewnliśmy również przy tworzeniu dedykowanej strony WWW.

Wciąż propagujemy program Watch It! i staramy się przekonywać przedstawicieli obu środowisk, że realizacja kampanii społecznej może być dla nich przyjemna i satysfakcjonująca.

Broszurę informacyjną można pobrać tutaj:

www.melting-pot.pl/wp-content/uploads/2016/09/broszura_watch_internet_melting_pot.pdf

Zobacz inne case studies:
Trwa ładowanie